Har du styr på sagerne i din virksomhed? Alt for ofte har ledere ikke styr på de interne detaljer og medarbejder-sager i deres virksomhed – lige netop, som vi har set i mediestormen med Ilse Jacobsen Hornbæk.

Der er bare det, at det kan være skæbnesvangert for din virksomhed, hvis du som leder glemmer fundamentale ting eller måske ikke reflekterer over din lederstil eller det arbejdsmiljø, der allerede er etableret i din virksomhed.

Det kan være risikabelt for dit image ikke at have styr på arbejdsforholdene for så at ende ud i en mulig mediestorm. Det skader ikke bare dit brand og ry og rygte, men også arbejdsmiljøet og produktiviteten i din virksomhed.

Læs her om et par gode gamle ledelsesdiscipliner, der kan sørge for, at du ikke ender i samme position som Ilse Jacobsen.

Tynde og skeløjede ledelsesfaglige input

Lad mig sige det lige ud: Jeg kan ikke fordrage når folk bliver hængt ud i medierne, som da Ilse Jacobsen efter Berlingske artikler pludselig befinder sig midt i en mediestorm.

Dækningen i disse storme bliver snæver, unuanceret og stereotypisk. Jeg sidder ofte tilbage med en undren over, hvad journalisternes mission egentlig er.

Er det i tilfældet med Ilse Jacobsen at påkalde opmærksomhed om, at vi skal sgu have et ordentligt arbejdsmiljø her til lands?

Er det som den gode samurai, at rede en flok medarbejdere, der mistrives og arbejder under kummerlige forhold? Eller er det slet og ret at bringe en sensation til torvs ved at udskamme en stærk profil, tale til Janten i os og sælge aviser?

Selvfølgelig bliver vi forargede over dårlige arbejdsforhold og elendigt psykisk arbejdsmiljø. Gudskelov da. Der er skrevet massere af avisartikler, kronikker og opslag på sociale medier om Ilse Jacobsen Hornbæk. Der er vist ingen tvivl om at Berlingske forsøger at generobre den kritiske journalistik.

Men hold da op hvor er der også mange tynde og ledelsesfaglige skeløjede input. Billedet omkring Ilse Jacobsen Hornbæk står ikke klart for mig. Jeg kender ikke forholdene og kan derfor ikke bedømme det.

Hvad er triggerne?

Men stormen efterlader mig alligevel med en række refleksioner over, hvad det er, der er på færde i disse sager. Hvad er det for nogle triggere, der kan få det til at blæse op til orkanstyrke?

Vi ser faktisk ret ofte, at succesfulde ejerledede virksomheder kommer i vælten og får max negativ omtale. Nogle gange med fatale følger for virksomheden. Vi så hvordan Joe and The Juice ved dygtig krisehåndtering overlevede en tur i mediemøllen med deres rekrutteringsmetoder og kreative køleskabspolitik.

Vi så hvordan den populære Agnes Cupcakes  med Danmarks absolut bedste cupcakes – jeg taler af erfaring – måtte lukke efter kunders flugt pga. mediestorm om medarbejdernes dårlige arbejdsforhold.

Og nu ser vi det igen, hvor både virksomheden Ilse Jacobsen Hornbæk og Ilse Jacobsen selv bliver anklaget for at snyde med feriepenge, underbetale medarbejderne, have dårlige arbejdsforhold og udøve en kolerisk ledelsesstil.

Læringer fra mediestormen

Det er komplekst hvad der sætter det hele i gang. Men der er alligevel tre forhold vi ledere kan lære af mediestormen:

  1. Sørg for at have styr på arbejdsmiljøet. Dårligt arbejdsmiljø koster dig dit image, din produktivitet og kvaliteten af det arbejde dine medarbejdere udfører. Vær omhyggelig og arbejd systematisk med arbejdsmiljøet. Lyt til dine medarbejdere og inviter dine medarbejdere til en åben dialog om hvordan I skaber et godt arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

2. Hvis du leder ud fra ærlighed kommer du let til at tage dit private-jeg med på arbejde. Det vil være lyst, tror og synsninger i stedet for vilje, viden og meninger, der står frem. Led i stedet med autenticitet. Du skal selvfølgelig stå på dit stærke ledelsesfundament – dine ledelsesværdier. Medarbejderne skal kunne se dine værdier i dine handlinger. Men du er på arbejde og derfor skal dit professionelle-jeg stå forrest. Derfor skal du lede med autenticitet fremfor ærlighed.

3. Det er helt fundamentalt at der er orden i feriepengene, i lønnen og omkring pauserne. Der må ikke være en finger at sætte på din håndtering af disse fundamentale ting. Det er let at overhøre en lille fejl eller en lille uklarhed – især når kundemøder, strategier og projekter trækker dit fokus.

Men sørg for at handle på alle fejl og mangler – der skal være ro om de basale arbejdsforhold – dine medarbejdere skal vide at du gør dit ypperste for at rette op på eventuelle fejl. Så får de ro til at koncentrere sig om deres arbejdsopgaver.

Derudover de tre forhold kan vi også lære, at konfliktledelse og krisehåndtering stadig er to vigtige discipliner for enhver leder.

Det er i min optik tydeligt at mediestormen omkring Ilse Jacobsen Hornbæk hurtigt havde lagt sig, hvis bestyrelsesformanden og ledelsen havde benyttet en anelse konfliktledelse krydret med god gammeldags krisehåndtering.

Mens de rydder op efter stormen i Hornbæk kan andre ledere lægge sig i selen for at skabe orden i detaljerne, udvikle deres lederstil og holde gang i en åben dialog med deres medarbejdere om arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene.

Så er der et godt udgangspunkt for et godt image, høj produktivitet og høj kvalitet.