Nogle gange så kommer vi som ledere til at fikse alting – fordi vi har et fiksergen”.

Vi har interviewet Anne Mette Mortensen, som er leder af Bo og Støtte under Fagcenter for Særlige Tilbud i Handicapafdelingen, Aalborg Kommune. I oktober sidste år skiftede hun fra Frederikshavn Kommune til et nyt job under Fagcenter for Særlige Tilbud i Aalborg Kommune.

Vi synes derfor, det var spændende at høre om hendes ledelsestanker i det nye job.
Selv syntes hun, det var spændende om den erfaring, hun havde gjort sig i Frederikshavn Kommune, også ville fungere et andet sted.

Et god råd fra Anne Mette, er at tage det “tolle”, som vi siger i Nordjylland. At være ordentlig er også vigtig for Anne Mette i hendes arbejde som leder. Desuden kan hun godt lide at give et godt råd. Hun nævner, at hun har en god intuition og mener det er vigtigt i hendes arbejde, at man kan mærke, hvad er det for et menneske, man står overfor. Det er ligeså vigtigt, hvis man står overfor en hel gruppe – Mød dem, der hvor de er, fortæller Anne Mette.

Læs med herunder, hvis du vil vide mere om Anne Mette som leder af Bo og Støtte i Aalborg Kommune.

Hvem er du og hvad laver du i dit daglige arbejde som leder?
”Jeg er leder for tre assisterende leder, som har den direkte daglige drift”.

Anne Mette har tidligere arbejdet som leder i Frederikshavn Kommunes handicapafdeling i knap 7 år og før det som socialpædagog og fællestillidsrepræsentant for Socialpædagogerne i Frederikshavn:

”Man gør sig jo nogle erfaringer, og da jeg blev leder i Frederikshavn, havde jeg ikke selv drømt om at blive leder. Jeg var fællestillidsrepræsentant for Socialpædagogerne deroppe, og blev så tilbudt en konstituering, som jeg lige skulle tygge lidt på inden. Der gik en uges tid og så forholdte jeg mig til, at ‘jeg kunne da også prøve det’. Jeg blev bidt af det også selvom jeg dengang lavede en masse bommerter i starten, sådan er det! Ingen tvivl om, at de erfaringer jeg har gjort mig, har gjort skiftet nemmere, for der er jo også en masse, der skal arbejdedes med her”.

Anne Mette er i dag leder af Bo- og støtte og hendes primær kontor ligger i Vodskov. Hun har tre assisterende ledere og afdelingerne Sonjavej, Løvdal og Individuel Bostøtte. Anne Mette har lidt færre medarbejdere nu end før. Der er ca. 130 medarbejdere inklusiv afløsere i Bo og Støtte-afdelingen.

Hvordan arbejder du med ledelse i det daglige?
Anne Mette fortæller, at de er et forholdsvist nyt ledelses-team i hendes afdeling, og at hun er dybt afhængig af, at de assisterende lederne kan præstere, hvis hun skal kunne levere sit arbejde. Lige som de er afhængige af, at jeg præsterer. Anne Mette fortæller:

Vi har den samme kerneopgave uanset om, det er det er de assisterende ledere, medarbejdere, mig eller min chef. Vi har bare forskellige opgaver inde i den kerneopgave, som er med til at holde fokus på, hvorfor pokker det er, at vi er her”.

I afdelingen har de ikke en konkret liste over, hvad de forskellige medarbejdere tager sig af, men de har nogle forskellige ansvarsområder i stedet, fortæller Anne Mette. Lige som Annemette tror på at frisættende ledelse hvor medarbejdernes fagprofessionelle kompetencer og vinkler på udfordringer medinddrages i beslutningerne, giver den stærkeste ledelseskraft.

I den daglige ledelse vil Anne Mette gerne have dialog med sine medarbejdere, blandt andet så hun kan fornemme, hvor hun skal støtte op. Hun lægger vægt på dialogen, fordi det er hvad der skal til for at hendes assisterende ledere og medarbejdere kan præstere.

Hvilke overvejelser har du haft da du indtog lederstolen ved Aalborg Kommune?
Skiftet fra Frederikshavn til Aalborg Kommune, hang sammen både med hendes privatliv og arbejdsvilkår, og hvordan hun kunne kombinere det bedst: “Hvorfor søren skal jeg pludselig vælge noget andet efter 7 år i det samme?” – Spørger Anne Mette sig selv.

Hendes svar er klart, at faglig udvikling og bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv er de to vigtigste årsager: ”Dét, at der kun går ét kvarter fra jeg om morgen går ud til min bil til, at jeg er her på parkeringspladsen”. ”Jeg har altid kørt efter mit arbejde (og holdt af køreturen) – pludselig havde jeg bare et stærkt personligt behov for at slippe”

Noget af det som tiltrak Anne Mette til jobbet i Aalborg Kommune, var den udviklingsproces de havde været i gang med, hvor Anne Mette nævner, at hun var nysgerrig på hvordan hendes erfaring kunne bruges: ”Jeg vil kunne bruge den erfaring, jeg havde gjort mig i organisationen (red: i Frederikshavn) – det er spændende, om den også fungerer et andet sted. Det var jeg lidt nysgerrig på”.

Tænkte du, der var noget ekstra spændende ved jobbet i forhold til dit job før?
Anne Mette fortæller, at hun nu arbejder med en lidt anden målgruppe af borgere og det at kunne sikre ordentlige vilkår for dem, synes hun er spændende:

”Jo, på den måde at det er en anden målgruppe. Før var det jo også udviklingshæmmende, kan man sige, men dem vi har her, er sådan set dem vi havde svært ved at rumme i det gamle. Det er alle dem, vi har samlet her, og det er også den gruppe, jeg selv har arbejdet med, da jeg var pædagog. Det at kunne sikre nogle ordentlige vilkår for den målgruppe, synes jeg var spændende”.

Hvilke ting har været vigtigst for dig de første 100 dage?
Det er vigtigt at mærke, hvor man er kommet ind og tage det roligt. Det har været vigtigt for Anne Mette, for ikke at få lavet for mange pludselige ændringer:

Den der med at tage det roligt – på jysk lidt ”tolle” og mærke, hvor pokker er det, man er kommet ind. Så man ikke får lavet nogle revolutioner”.

Anne Mette fortæller, at hun er et sted, hvor tillid til ledelsen ikke er noget, der per automatik er til stede. Fordi at du er leder, så er der ikke automatik i, at så er der også autoritet og tillid tilstede, nævner Anne Mette. Det er noget andet at komme fra et sted, hvor medarbejderne ved, hvad Anne Mette står for som leder. Det kræver tilvænning at opbygge tillid et nyt sted, hvor der har været udskiftning:

”Det er bare nogle andre vilkår at komme fra et sted, hvor de ved, hvad jeg står for. Nu er jeg kommet til et sted, hvor i hvert fald nogle medarbejdere i starten tænkte; ‘det går nok over – der kommer nok en anden. Der har været noget udskiftning, og det er jo det, der sker, når man laver en udviklingsproces. Det har de været igennem hele Centeret for Særlige Tilbud, for at blive mere up-to-date i forhold til de samfundsmæssige krav og forventninger”.

Hvad gør man som leder for at opbygge den tillid fra start?
Anne Mette nævner, at det er vigtigt at mærke efter, hvor du er landet. Det er vigtigt at have sine egne holdninger og grundlæggende værdier på plads, og stå fast i hvordan du er som leder.

Dét at kunne forholde sig til kerneopgaven og starte med at finde ud af hvilke processer, der allerede har været i gang, og hvilke der er afsluttet.

Værdierne i organisationen, der arbejdes efter er også vigtige at arbejde ud fra, siger Anne Mette. ”Det skal være ordentligt, det skal være nærværende, anerkendende og lovgivningen skal overholdes. Når du har de rammer, så er det egentlig nemt”.

I og med de er et nyt ledelsesteam, og Anne Mette også er ny leder på dette sted, har det været vigtigt at lægge strategier for, hvor de er nu, og hvor de er på vej hen.

Anne Mette fortæller, at de har meget de skal have taget hånd om, men at man jo ikke kan gøre det hele på én gang. Derfor har de brainstormet, prioriteret opgaverne og kategoriseret dem for at få mere ro på. Anne Mette fortæller, at de har kategoriseret ved at se på ting som feks:

”Hvad skal man tage sig af i sit MED-udvalg? Hvad skal vi have i arbejdsmiljøgruppen? Hvad er det, vi som ledere skal håndtere? Vi har lavet nogle kategorier, og det har i hvert fald givet noget ro – specielt for os i ledergruppen”.

Hvad du brænder for som leder? 
”Så er det faktisk det med attraktive arbejdspladser. Jeg kan godt lide at gøre en forskel og jeg nyder, at jeg kan sige ’det var du med til, Anne Mette’ eller ’det gjorde vi’. Som ledergruppe kan vi også grine, hvis der er en eller anden situation, der bare er håbløs. Det løsner op! Og hjælper os til, at huske at stoppe op, og sige – ’hvordan var det for to måneder siden? – Jamen, det er jo luksus det her”.

Anne Mette nævner, at det med at huske hvordan noget var for kort tid siden, og se på hvor meget det egentlig har rykket sig, er noget hun bestemt synes giver energi. Det med at være ordentlig er et vigtigt værdipunkt for Anne Mette.

“Det er vigtigt for mig, vi er ordentlige”.

Hvad er ordentlighed for dig?
”Det er at respektere hinanden. Forholde sig til hvem det er man står overfor, uanset om det er en borger, en pårørende, en medarbejder, en centerchef, eller hvem det er. Så er det også  respekten for, at jeg ikke altid er den klogeste. Vi har alle sammen vores spidskompetencer. Det at have en attraktiv arbejdsplads, er jo med til at borgerne trives. Når borgerne trives er de pårørende tilfredse, og det smitter af på alle”.

Anne Mette fortæller, at det betyder meget, når medarbejderne kommer glade på arbejde. Det er selvfølgelig også en udfordring i sådan en afdeling: ”… hvor de indimellem, får kastet et eller andet efter sig, eller bliver kaldt alt muligt – så skal man stadigvæk kunne synes, det er fedt at komme på arbejde”, siger Anne Mette.

Hvad er det mest motiverende ved at være leder for dig?
At gøre en forskel. At have indflydelse på, og sørge for at de svageste og mest sårbare borgere har et godt og meningsfuldt liv, er noget af det, der motiverer Anne Mette i hendes arbejde:

”At jeg gør en forskel. Det oplever jeg, at jeg gør. Dét kan jeg godt lide! At vise retning og at jeg har en stemme ind i den med, at det jeg står for, det kommunen står for, det smitter af gennem systemet – det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide at have indflydelse på. Og en sikring af de svageste og mest sårbare borgere, som vi har med at gøre – at de har et godt og meningsfuldt liv! Det står jeg jo på mål for igennem mine assisterende ledere og medarbejdere”.

Hvad er det mest udfordrende ved at være leder i dit arbejde?
Det er en udfordring, at der i det offentlige ikke er råd til at have særligt meget investeringstankegang:

Fx at kunne lægge en ekstraordinær indsats i en periode, for at bruge mindre næste år. Min erfaring siger mig, at der er alverdens puljer, man kan søge, og som oftest så skal pengene så hentes næste år i eget budget. Det er ikke særlig motiverende, for når vi investerer så er tanken jo, at vi gerne vil bruge effektiviseringen/de penge til noget andet eller mere.  F.eks. på at give endnu bedre service eller kompetenceudvikle– men, sådan fungerer det ikke”.

Har du nogle gode eksempler på, hvor du tænkte ”det klarede jeg sgu, det her” 
”Ja, jeg har da stået til et pårørende møde, næsten lige som jeg var startet som leder, hvor de ikke var vilde med, at der skulle ske nogle sammenlægninger af små bofællesskaber til noget større – Det at bevidst står op og siger ’Jeg ved godt, I ikke er vilde med det her.. Men, det er nu engang besluttet, og min holdning er, at det faktisk kan blive super godt – selvfølgelig vil I ikke kunne få den der familiære tilgang sammen med personalet, som I har haft tidligere, til gengæld vil I få en hjemlig og mere professionel tilgang til jeres borger”. Det giver pote, siger Anne Mette.

Igen fremhæver Anne Mette her ordentlighed som en vigtig værdi i hendes arbejde.

Hvornår synes du samarbejdet fungerer bedst med de assisterende ledere?
Anne Mette fortæller, at når det er pædagoger de har med at gøre, hedder en del af målstokken; ’refleksion, og når pædagogerne rent faktisk reflekterer, som de jo er uddannet til, så handles der og vi lykkes i vores arbejde’.

Videre fortæller Anne Mette: ”Det er jo der, hvor jeg kan mærke, at mine assisterende ledere kommer ind og kan fortælle en positiv historie. For det er jo også tegn på, at det giver dem energi – og, at de faktisk har gjort et super godt stykke arbejde. Når vores medarbejdere tager initiativer (det er en målestok for os) er det tegn på, at der bliver handlet.”.

Nogle gange kan det også komme ud af den blå luft, fortæller Anne Mette:
Pludselig, hvis der er en medarbejder, der kan fortælle en god historie. Eller vi oplever, at de har gjort et eller andet eller kommer og vil have sparing – det er tegn på, at ’YES’, der sker refleksion. Når medarbejderen forholder sig til egen arbejdsgang eller samvær med borgeren” – ’Sådan noget giver energi’ nævner Anne Mette.

Det er også vigtigt for Anne Mette, at medarbejderne viser ansvarlighed for det, de laver. Som leder har Anne Mette forventninger til, at man har medansvar, og at man kommer på arbejde af en god grund: ”Arbejdet er her jo ikke for personalets skyld, arbejdet er her, fordi der er borgere/en kerneopgave”. siger Anne Mette.

Hvordan følger du op og giver feedback til dine medarbejdere?
Anne Mette fortæller, at hun er knap så struktureret som mange andre, men at hun husker ting, når hun ser personen i øjeblikket, og det giver mening på hendes egen måde. Derfor fortæller hun også, at hun ikke er så god til at få fulgt op på små detaljer. Hun nævner dog, at både medarbejdere og borgere altid er velkommen til at kigge ind på hendes kontor, da hendes dør altid står åben:

“Er der noget jeg ikke er forfærdelig god til, er det at få fulgt struktureret op på Alle mulige små detaljer.  Jeg vil gerne lære det, på en eller måde at få lavet en liste, som er nem at følge. Du kan også se 117 lapper på mit skrivebord. Men når jeg møder folk, så husker jeg at få spurgt ind”. Siger, Anne Mette.

Dit allerbedste ledelsesråd – hvis du kun må give ét videre?
”Det der med (det er også en ulempe) at huske, at der er mange interessenter. Det er helt gammeldags IGLO-metode (red: at tænke på både individ, gruppe, ledelse og organisation). Husk, at når der står en medarbejder og synes et eller andet er helt af H til, hvad er det så du skal fokusere på og hvad skal det her individ  gøre for at det ændre sig?”

Men, det er ikke kun afhængig af individet, der er også en gruppe, en organisation og én eller flere ledere, man skal forholde sig til, siger Anne Mette:

”Husk, at der er altid er minimum fire ben i en sag – der er ikke kun det ene. Det har hjulpet mig ekstremt meget. Den der står overfor dig, skal du også kunne få til at tænke i de niveauer. Hvis man kan det – det er hvert fald en stor hjælp for mig”.

Har du et bud på en leder der også kunne inspirere vores læsere?
”Jeg har haft mange gode sparringspartnere – som Lene Pix (leder på Gammel Skagensvej) lidt en anderledes type end mig, men vi havde et fantastisk godt samarbejde i Frederikshavn.” afslutter Anne Mette interviewet med.

Vi siger tusind tak for en spændende snak med Anne Mette Mortensen, vi håber I blev inspireret til at læse med.

Følg med og se hvem vi interviewer næste gang.