Mission & værdier

Her finder du Harbohus’ værdier og etiske kodeks

Beskrivelse af Harbohus

Harbohus er et hold af højtuddannede, erfarne og kreative konsulenter, som kan hjælpe dig og din organisation med at opnå positive resultater.

Vi arbejder med service, kvalitet og trivsel i det offentlige og private.

Vi har en bred erfaring med at skabe servicekultur, arbejdsglæde og høj kvalitet i offentlige og private organisationer.

Vi vil kendes på at gennemføre uddannelsesforløb og udviklingsprocesser, hvor det er deltagerne selv, der skaber langtidsholdbare forandringer. Vi gennemfører således processer, der involverer hele organisationen – både kunder, borgere, medarbejdere og ledere.

Harbohus blev etableret i 1996 og var en af pionererne, da Værdsættende Samtale (Appreciative Inquiry) kom til Danmark.

Værdier

Hos Harbohus går vi op i at have et sundt arbejdsmiljø, og et værdisæt som alle medarbejdere kan stå inde for.
Når vi arbejder, er det derfor vigtigt for os at:

 • Vi er kompromisløse med den faglige kvalitet
 • Vi stræber efter, at kunderne kan se og mærke de resultater, som de opnår
 • Vi giver plads til at eksperimentere og udfordre forståelser, rutiner og vaner
 • Vi tager ansvar for at være nytænkende, forrest og først med lanceringen af nye ideer
 • Vi gør hvad vi siger og prioriterer handling højt

Etisk kodeks

 • Vi påtager os kun at løse opgaver, vi er kvalificerede til
 • Vi arbejder effektivt i opgaveudførslen
 • Vi sikrer skriftlige aftalevilkår og afstemmer løbende de gensidige forventninger med kunderne
 • Vi arbejder loyalt for kundernes interesser
 • Vi behandler kundernes potentiale og ansatte medarbejdere samt kunder anstændigt
 • Vi behandler information om kunderne fortroligt

Medlemskaber

Harbohus er medlem af DI og DI-videnrådgiverne, samt Dansk Managementråd (DMR)

Samfundsansvar

Sundhed & trivsel

I Harbohus gør vi, hvad vi siger. Derfor fremmer vi også vores egne medarbejders trivsel-, sundhed- og helbredsforhold ved at kombinere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø med initiativer, der er rettet mod en sundere livsstil og øget trivsel.

Udover den almindelige arbejdsmiljøindsats på baggrund af vores APV’er har vi fokus på fysisk, psykisk og social sundhed og arbejder dels med kampagner som deltagelse i ‘Arbejdspladsen motionerer’ og dels ved hele tiden at udvikle vores sundheds- og trivselsfremmende arbejdsrutiner, strukturer og ritualer. Som f.eks. har vi faste sparrings- og debreefingsrutiner, da vores medarbejdere har menneskearbejde og en stor eksponeringsgrad i deres arbejde.
Harbohus fik 23.oktober 2014 tildelt en grøn smiley af Arbejdstilsynet.

Miljø

Vi indtænker miljøforhold i vores arbejdsprocesser. Fx beregnes og minimeres spild ved produktion af undervisningsmateriale, pjecer såvel til os selv som til kunder.

Socialt ansvar

I Harbohus ser vi social ansvarlighed og engagement som en naturlig konsekvens af anerkendende systemisk tilgang omsat til daglig handling.

Derfor engagerer vi os hvert år i projekter der understøtter udsatte grupper. Senest har vi således vederlagsfrit givet ledelsessparring til den frivillige organisation Challenge 2000, der arbejder for at forbedre maori befolkningens livsvilkår med særlig fokus på børn og unge.

Lokalt har Harbohus stillet sin specialviden til rådighed i forhold, hvor vi vurderer, at vi kan gøre en positiv forskel for samfundet. Fx er vi pt. vederlagsfrit sammen med en stor kommunes PPR i gang med at udvikle styrkebaserede redskaber til beskrivelse og dokumentation af børn med særlige behov. Vi holder årligt en gratis åben lederkonference for offentlige ledere og vi afsætter ressourcer til at have praktikanter fra Aalborg Universitet et semester i 4-5 måneder.

Kontakt os

Om os

Dit udviklings- og konsulenthus. Vi skaber kvalitet i offentlige organisationer, hvor der skabes livgivende forandringer. Vi gennemfører således processer, der involverer hele organisationen – både borgere, medarbejdere og ledere.

Læs Mere