Persondatapolitik / GDPR 

Her kan du finde Harbohus’ persondatapolitik 

Sidst opdateret d. 23.maj 2018

Gældende URL: www.harbohus.dk

 

Behandling af personoplysninger

Hos Harbohus behandler vi altid dine personlige data sikkert og beskytter dem sikkert på vores sikret VPN-linje. Du har som kunde ret til at være orienteret om, hvordan vi behandler oplysningerne. Du kan herunder læse om dine rettigheder, hvad dine personoplysninger bruges til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem de eventuelt deles med.
 

Dataansvarlig er Harbohus ApS
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i Harbohus ApS, er:
 

Harbohus ApS

C. A. Olesensgade 4

9000 Aalborg

Telefon: 98 68 61 11

CVR-nr.: 28856288

 

Databehandlingsansvarlig

Har du spørgsmål til beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databehandlingsansvarlige. Som kan kontaktes på info@harbohus.dk.

 

1. Formål med at indsamle og opbevare dine personoplysninger

Harbohus ApS behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert punkt kan du læse hvilke kategorier af personoplysninger Harbohus ApS behandler, hvor Harbohus ApS indsamler oplysningerne, hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger, og hvem Harbohus ApS kan videregive personoplysningerne til.

1.1 Markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger, når vi markedsfører vores produkter og løsninger som beskrevet i vores samtykke til markedsføring.

Harbohus ApS har forskellige markedsføringstiltag, som skal sikre, at du kan få netop den viden Harbohus ApS, der er relevant for dig i forhold til dine interesser. Harbohus ApS giver dig kvalificerede anbefalinger, nyheder og viden indenfor organisation- og ledelsesudvikling, som er målrettet dig, din situation og dine behov i de forskellige faser af dit arbejdsliv og i din ledelsesrolle.

 

Kategorisering af personoplysninger 
Almindelige personoplysninger som:
Navn, kontaktoplysninger, demografiske forhold, din adfærd på Harbohus ApS digitale kanaler fx hvilke mails du åbner, hvilke artikler du læser, hvor du klikker på vores website), offentligt tilgængelige data, købte data, personoplysninger du har givet os i forbindelse med spørgeskema, evalueringer og lignende. 

Personoplysninger fra deltagerliste og enkelte klienter.
 

1.1.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Som udgangspunkt indsamles der ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kundeforholdet med dig. Hvis Harbohus ApS modtager nye personoplysninger om dig, vil det være:

– Oplysninger fra offentligt tilgængelige registre
– Oplysninger om hvilke mails/blogindlæg, der åbnes af Harbohus ApS’ markedsføringsmateriale.
 

1.1.3 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Harbohus ApS behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridisk grundlag:

Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger er nødvendige for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig at markedsføre Harbohus ApS’ produkter.
 

1.1.4 Videregivelse af dine personoplysninger
Harbohus ApS kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx leverandørydelser og teknisk support.

 

1.2 Analyse og statistik

Vi Behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser. Det kan være: interne undersøgelser og analyser.

 

1.1.1      Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med Harbohus ApS udarbejder statistikker og analyser, behandler vi forskellige personoplysninger om dig, anvendt oftest i anonymiseret form.

Personoplysningerne vil være:
 

Almindelige kategorier af personoplysninger: 
Navn, kontaktoplysninger, køn, kundenummer, oplysninger om dit engagement i Harbohus ApS (f.eks. din kursusdeltagelse) og oplysninger om dit ansættelsesforhold (f.eks. arbejdsgiver).

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Alle dine personoplysninger bliver ikke videregivet og bliver anonymiseret i forbindelse med analyse og statistik. Oplysningerne vil kun blive anvendt til at sammenholde tendenser.

 

1.3 Optimering af brugeroplevelsen på Harbohus ApS hjemmesider

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside(r). Dette kan f.eks. være, når vi arbejder på at optimere brugeroplevelsen på Harbohus ApS hjemmeside(r) eller du henvender dig via vores kontaktformularer (f.eks. hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ved kampagner). Du har desuden mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular for eventuelle klager.

I forhold til behandling af klager, henviser vi dig til punktet ”klagebehandling”. 

1.3.1 Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Når du henvender dig via en af vores kontaktformularer, registrerer Harbohus ApS de oplysninger, som du selv afgiver. Det vil være navn, kontaktoplysninger, virksomhedsnavn, stillingsbetegnelse og eventuelt CVR-nummer.

1.3.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Harbohus ApS indsamler dine personoplysninger på hjemmesiden fra disse kilder:

  • Google Analytics – Harbohus ApS anvender Google Analytics på Harbohus ApS’ hjemmeside til at undersøge, hvordan siden besøges, og hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden.
  • Cookies – Harbohus ApS anvender tre typer af cookies, nemlig cookies, der bruges med det formål at få hjemmesiden til at fungere, cookies til statistik samt cookies til markedsføring. Inden en cookie aktiveres vil du til enhver til have mulighed for at læse, hvad den enkelte cookie er, Hvad Harbohus ApS anvender den til og hvordan du blokerer og sletter cookies.Ved hjælp af cookies indsamler vi dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside(r). I den forbindelse indhenter vi dit samtykke (cookie-samtykke).

    De personoplysninger, som vi har indsamlet via cookies, behandler og videregiver vi under hensyn til de legitime interesser i at få hjemmesiden til at fungere, til statistik samt til brug til markedsføring.

3. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer og lagrer kun data, når det er nødvendigt for opgaveløsning og som dokumentation efter tilladelse.
Vores data er lagret på en sikret VPN linje, hvor der tages backup. Denne VPN linje indeholder al kundedata som personlige kontaktoplysninger. Harbohus ApS bevarer til enhver tid retten til at anonymisere og efterfølgende bruge data til statistiske formål.

3.1. Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne i forhold til formålet med indsamling og behandling. Medmindre du har givet Harbohus dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring. I dette tilfælde opbevarer vi din data, indtil du tilbagekalder samtykket. Oplysninger kan dog behandles og opbevares i længere tid i anonymiseret form. Personoplysninger, der indgår i bogføringsbilag, slettes ikke.

Som kunde, medarbejder eller samarbejdspartner hos Harbohus har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet, når du ønsker det. Det kan du bede om ved at kontakte os på info@harbohus.dk Sletning af dine data sker senest 1 måned efter din henvendelse under hensyntagen til bogføringsloven. 

Du kan også til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du har afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@harbohus.dk.

4. Dine rettigheder

Når Harbohus ApS behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Harbohus ApS behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

Retten til sletning

Som beskrevet under afsnit 3, så overholder Harbohus ApS til enhver tid den gældende lovgivning, dog har du ret til at få dine personoplysninger slettet i Harbohus ApS inden de angivne frister, såfremt det ikke strider mod Harbohus ApS opbevarings- og dokumentationspligt.

Retten til begrænset behandling

Du har ret til at begrænse Harbohus ApS’ behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Harbohus ApS, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis Harbohus ApS behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Harbohus ApS ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, f.eks. hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Harbohus ApS.

Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Harbohus ApS’ behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til Harbohus ApS, hvis du Harbohus ApS har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få Harbohus ApS’ forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.

Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, vil fremgå øverst på siden.

Kontakt os

Om os

Dit udviklings- og konsulenthus. Vi skaber kvalitet i offentlige organisationer, hvor der skabes livgivende forandringer. Vi gennemfører således processer, der involverer hele organisationen – både borgere, medarbejdere og ledere.

Læs Mere