Project Description

Temadag: Konflikter i personalegruppen

Lære at skabe en sund konfliktkultur på arbejdspladsen

Sådan skaber du en sund konfliktkultur, så I tager tingene i opløbet

Personalegrupper kan nemt havne i situationer, hvor kolleger støder sig på hinanden. Meninger udveksles, bølgerne går måske højt, og ord kan blive tolket eller taget ilde op, uden at det var hensigten.

Mangel på en positiv og anerkendende kultur i gruppen kan gøre at små irritationsmomenter pludselig kan være nok til at få konflikten til at rulle for alvor. Derudover er kulturelle koder, hierarki og de involveredes personlige historik, overbevisninger og evner til at håndtere – eller ikke håndtere – konflikter på også med i spillet.

Det har stor betydning at personalegruppen kan se, hvordan misforståelser opstår og udvikler sig til konflikter. Det er vigtigt at have værktøjer til at håndtere situationerne, skabe tillid og styrke samspillet i gruppen. Dermed kan der blive plads til uenigheder, og styrke den fremtidige udvikling i arbejdspladsen og i teamet.

Hjælp til forebyggelse af konflikter er relevant for jer, som…

 • Synes, at det går ok og gerne fortsat vil sikre et godt samarbejde
 • Vil sikre en sund samarbejdskultur, når der sker omorganiseringer, eller nye kolleger kommer til
 • Har været igennem – og fået løst – en konflikt og ønsker at forebygge, at der opstår konflikt igen
 • Står midt i en fusion af flere afdelinger eller virksomheder, og ønsker at sikre basis for et fælles sprog og kultur

Formål:

Formålet med temadagen er, at du bliver bedre til at håndtere konflikter med dine kolleger. Du får også inspiration til, hvordan I på din arbejdsplads kan udvikle en sund konflikt- og samarbejdskultur.

Udbytte:

 • Indsigt i gruppe- og teamdynamik samt dysfunktioner i teams
 • Viden om konflikter og deres natur samt egen konfliktstil
 • Øvelse i at tage vanskelige snakke med kolleger
 • Redskaber til at forebygge og håndtere tilspidsede situationer
 • Plan for udvikling af sund samarbejdskultur og første skridt til en konfliktpolitik

Metode og form:

Temadagen har en høj grad af involvering af den enkelte. Det er et værktøjskursus og er tilrettelagt, så deltagerne hører om, træner og oplever hvad konkrete redskaber og en positiv tilgang kan betyde. Der arbejdes med cases og eksempler fra egen hverdag, så læringen relateres og bliver umiddelbar anvendelig. Der gives korte oplæg og input, der sætter praksislæringen i perspektiv.

Indhold:

Temadagen består af to moduler:

 1. Forståelse. Hvad er konflikter i personalegruppen, hvorfor opstår de, hvordan udvikler de sig og hvordan påvirker de os? Konflikter som grundvilkår. Brok, frustrationer, og afmagt. Konfliktskyhed. Triggere og konfliktknapper.
 2. Forebyggelse og håndtering. Hvordan tackles konflikter med kolleger bedst? Fra forståelse af konflikter som individuelt problem til fælles opgave med at udvikle en sund konflikt- og samarbejdskultur. Konfliktnedtrapning, konfliktstrategier og –stile. Sprog og spørgsmål. Konfliktpolitik og beredskab. Kollegial sparring, der forebygger konflikter. Aftaler om næste skridt.

Se også

Når der er problemer på din arbejdsplads:

Samarbejdsvanskeligheder i personalegruppen

Få hjælp til samarbejdsvanskeligheder og til at udvikle en bedre samarbejdskultur i personalegruppen, så I får fokus på opgaverne og mere overskud

Foredrag:

Konflikter dræber din mojo

Foredrag om at tage konflikterne i opløbet og få mere energi.

Temadage og kurser:

Konflikter med borgere

Sådan tackler du konflikter med borgere uden du behøver at hæve stemmen

Konflikter med forældre og pårørende 

Sådan tager du hånd om frustrerede og kontrollerende forældre og pårørende uden du behøver at føle dig ramt

Konfliktledelse 

Sådan leder du arbejdet med konflikthåndtering  og bruger konflikter konstruktivt til udvikling og læring.

Har du et særligt behov, skræddersyer vi gerne et særligt forløb til jer. Fx kan vi lave et kursus, der både sætter fokus på at håndtere konflikter med borgere og pårørende eller en temadag, hvor vi arbejder med at håndtere konflikter i mellem kolleger og med pårørende.

Ved at bruge denne formular accepterer du opbevaring og håndtering af dine data på dette website.