Project Description

Forløb: Samarbejdsvanskeligheder i personalegruppen

Få hjælp til samarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen

Få hjælp til samarbejdsvanskeligheder og til at udvikle en bedre samarbejdskultur i personalegruppen, så I får fokus på opgaverne og mere overskud

Står I i konkrete samarbejdsvanskeligheder i jeres personalegruppen? Hvis der er sket ændringer, der har rystet jeres personalegruppe, så kan vi hjælpe jer med at komme tilbage på det gode samarbejdsspor igen.

Det kan være, at jeres ellers gode samarbejde i en personalegruppe er blevet rystet af ændringer i organisationen, nye opgaver, større krav eller af-opsigelser.
Måske viser samarbejdsproblemerne sig i uenighed om tilgangen til borgere, strukturen i arbejde og fordelingen af arbejdsopgaver.

Der kan være oplevelser af at fagligheden oftere er sat på prøve og af at medarbejdere kan blive rystet eller ramt i gruppens faglige drøftelser. I sådanne situationer har både medarbejdere og ledere brug for hjælp til at komme ind på det gode samarbejdsspor igen.

Når først en negativ konflikt er opstået i en personalegruppe eller et team, kan det være svært at håndtere den selv. Det kræver både et overblik over selve konflikten og et overblik over de involverede parters ståsted, samt oplevelse af konflikten og dens niveau.

Det ses ikke sjældent, at de implicerede er groet fast i egne og andres overbevisninger, og pludselig står man i en ond cirkel, hvor den negative konflikt kan være stærkt medvirkende til både at dræne de involverede personer for energi og organisationen for penge.

Hjælp til løsning af konflikter er relevant for jer, som…

  • har brug for hjælp til at komme videre i en eksisterende konflikt
  • Ikke føler sig klædt på til at løse en udfordring mellem konfliktende parter
  • Oplever konflikt mellem to personer, mindre eller større grupper, der er direkte eller indirekte involveret

Harbohus tilbyder at komme ud på jeres arbejdsplads og hjælpe jer ved et forløb, der består af to dele:

1. Afklaring af behov og ønsker

2. Udvikling og forankring af samarbejdet

Afklaring af behov og ønsker

For en dybere afklaring af ledelsens og medarbejdergruppens behov og ønsker gennemføres der på samme dag korte telefoninterviews á 30 minutters varighed med alle medarbejdere og ledere. På baggrund af disse interviews udarbejdes et kort statusnotat. Notatet anvendes som udgangspunkt for udvikling og forankring af samarbejdet i gruppen.

Udvikling og forankring af samarbejdet

Med udgangspunkt i statusnotatet gennemføres fem gruppesparringer á tre timer med medarbejdergruppen og tre ledersparringer á 1½ time med lederen. Som udgangspunkt er lederen tilstede i gruppesparringerne.

I gruppesparringen løsnes op, og samarbejdsrelationerne udvikles. Der etableres et læringsrum for gruppen, hvor det problematiske kan italesættes og bearbejdes.

Gruppen lærer at håndtere små som store konflikter samt overskridende tiltaleformer og får skabt et fælles kodeks for samarbejdet. Samtidig skabes læring, og personalegruppen tilføres både arbejdsmetoder, forholdemåder og vigtige teorier, der kan være hjælpsomme, når arbejdsrelationer skal tages op, udvikles og gøres robuste.

I mellem gruppesparringerne arbejder hver enkelt medarbejder og leder med egne mindre udviklingsmål.
Hvis der har været tale om voldsomme hændelser/konflikter i personalegruppen, anvendes metoder som mægling og debriefing for at give deltagerne mulighed for at tale om – og høre de andre fortælle om – hvilke følelser og oplevelser, der har været i spil. Dette gøres som afsæt for at skabe respekt for mange perspektiver – og for at kunne udvikle et konstruktivt samarbejde fremover.

Kontakt os i dag og få en pris for et forløb, der tager hånd om samarbejdsproblemerne på din arbejdsplads – Ring 98 68 61 11 eller mail info@harbohus.dk

Se også

Når der er problemer på din arbejdsplads:

Foredrag:

Konflikter dræber din mojo

Foredrag om at tage konflikterne i opløbet og få mere energi.

Temadage og kurser:

Konflikter med borgere

Sådan tackler du konflikter med borgere uden du behøver at hæve stemmen

Konflikter med forældre og pårørende

Sådan tager du hånd om frustrerede og kontrollerende forældre og pårørende uden du behøver at føle dig ramt

Konflikter i personalegruppen

Sådan skaber du en sund konfliktkultur, så I tager tingene i opløbet

Konfliktledelse 

Sådan leder du arbejdet med konflikthåndtering og bruger konflikter konstruktivt til udvikling og læring.

Har du et særligt behov, skræddersyer vi gerne et særligt forløb til jer.
Fx kan vi lave et kursus, der både sætter fokus på at håndtere konflikter med borgere og pårørende eller en temadag, hvor vi arbejder med at håndtere konflikter i mellem kolleger og med pårørende.

Ved at bruge denne formular accepterer du opbevaring og håndtering af dine data på dette website.