Kursus i team og kollega sparring⎥harbohus.dk - harbohus

Team og Kollega Sparring

Har du brug for et kursus, hvor du bliver trænet i Kollega Sparring? Book her eller se vores andre kurser

Få en nem metode til at få langt mere ud af samtalen mellem kollegaer

Faglig kollegasparring er en overset metode for medarbejdergrupper, der giver jer en ny vinkel på de udfordringer, vanskeligheder og dilemmaer, der opstår på arbejdspladsen. Igennem sparring og refleksion får medarbejderne mulighed for at finde nye løsninger, der giver mulighed for at udnytte deres tavse viden til fulde.

Fordi vi har trænet mere end 2500 ledere og medarbejdere i kollegasparring, og vi er forfatter til de eneste bøger om kollegial sparring, får du unik viden og metoder. Vores viden og metoder er afprøvet på massevis af arbejdspladser i såvel Danmark som udlandet.

 

Vælg det produkt eller kursus der passer dig bedst

Her kan du vælge mellem vores aktuelle kurser, produkter og forløb


Kollegial Sparring er for dig der


Ønsker at opkvalificere dine medarbejdere

Vil løfte teamets faglige niveau og samarbejde

Opnå bedre medarbejdertrivsel gennem en nem metode i hverdagen

Vil tage ansvar for udvikling og trivsel på arbejdspladsen

Få et nyt indspark til hvordan medarbejderne selv kan løse problemerne

Vil lære medarbejderne at professionalisere samtalen med kollegaerne, og vide hvorfor de skal undgå give ”gode råd”

ATP

"Kollegial sparring er også en metode til at give og modtage kollegial støtte på en faglig struktureret måde"

Kursist - Kollega Sparring

"Gode undervisere og en super gruppe mennesker"

På kurset får du også...

Vi træner medarbejderne med udgangspunkt i kollegial sparring, til at møde de udfordringer og dilemmaer, der kan opstå på arbejdspladsen, og hjælper med at finde brugbare løsninger, de kan bruge med det samme.
Vi tager udgangspunkt i Charlotte Dalsgaards bog, Direktør og Udviklings- og ledelseskonsulent, om Kollegial Sparring. Ved at købe bogen på forhånd eller for inspiration, får du et indblik i, hvorfor kollegial sparring er et super vigtigt og let anvendeligt redskab for virksomheder. 

På kurset får du redskaberne til at professionalisere samtaler på arbejdspladsen


Din underviser er ekspert og Udviklingskonsulent Charlotte Dalsgaard, der har trænet mere end 2500 medarbejdere og ledere i kollega sparring,
og er forfatter til de seneste bøger af samme.
Du får derfor unik viden og metoder, der er afprøvet på massevis af arbejdspladser i Danmark, såvel som internationalt.

  • METODER & TEKNIKKER – forudsætningen og betydningen for udvikling af faglighed og trivsel
  • TRÆNING - i at gennemføre kollegasparring og udviklende samtaler
  • EN KONKRET PLAN – til medarbejderne for nem sparring i hverdagen

Glade kunder

Hvad de siger om vores kurser og forløb


Pædagogisk teamleder, Egebjerg, Svendborg Kommune

Vi har fået gode sparringsmetoder, der er let tilgængelige og hurtigt operationelle. De kan bruges fra det ene øjeblik til det næste

Lillie Andersen, Senior Researcher, Department of Food Science, AU

Det var dejligt konkret at forholde sig til

Hanne Sørensen, Hjemmeplejen, Hjørring Kommune

Gennem sparring har vi fået et fælles sprog for og redskaber til at gøre arbejdet lettere, bedre og mere tilfredsstillende. Vi kan tage tingene i opløbet

Har du brug for at vide mere?


Dine medarbejdere får kompetencerne til nemmere samtaler og sparring med kollegaerne i hverdagen


Vores undervisere og konsulenter øser ud af deres specialistviden og deler
deres mangeårige professionelle erfaring og ekspertise på området.

Tryk herunder for at booke kurset med det samme til din medarbejdergruppe for at
lære alt om Kollega Sparring

Tilmelding

Udfyld venligst formularen for tilmelding - (Tilmeldingen er ikke bindende, du kan altid springe fra igen)


Scroll to Top