Temadag: Konflikter med forældre og pårørende - harbohus

Produkt

[% $data.title %] [% $data.body %]

Sådan tager du hånd om frustrerede og kontrollerende forældre og pårørende uden, du behøver at føle dig ramt


Krævende og kontrollerende forældre og pårørende bliver mere og mere almindeligt i dag- og døgntilbud for både børn og voksne. De resursestærke, frustrerede og måske tabsramte pårørende forsøger at drage omsorg for deres kære ved at stille krav og kontrollere.

Flere og flere er klar til at forhandle om og klage over medarbejdernes indsats. De har ikke længere samme respekt for medarbejdernes faglighed som tidligere. Der opstår oftere og oftere konflikter i dialogen mellem pårørende og offentlige medarbejdere fx i institutionen, på bostedet, i dagtilbuddet eller på skolen.

Der er brug for at ændre tilgang til konflikter og til at lede samtalerne ind i en mere positiv rille. Lær hvordan du gør og lær at tage hånd om konflikterne sammen med dine kolleger.
 

Temadagen ’Konflikter med forældre og pårørende’ kan være relevant for dig, som…

 • Har brug for at forbedre samarbejdet med utilfredse og kontrollerende forældre og pårørende
 • Har svært ved at tackle den negative kommunikation, og føler dig personligt angrebet
 • Gerne vil lære at rumme de svære følelser og kunne vende negativ kontakt til konstruktiv og positiv dialog

 

Formål:

Formålet med temadagen er, at du bliver bedre til at håndtere tilspidsede situationer med forældre og pårørende. Derved bliver du endnu bedre til at give en god og professionel service overfor den enkelte forældre eller pårørende.

Du får også inspiration til, hvordan I på din arbejdsplads på længere sigt kan opnå både individuel og organisatorisk læring i forhold til konflikthåndtering.


Udbytte:

 • Indsigt i psykologiske mekanismer ved tab, traumer og frustrationer
 • Viden om konflikter og deres natur samt egen konfliktstil
 • Øvelse i vanskelige samtaler med pårørende og forældre
 • Redskaber til forebyggelse og håndtering af tilspidsede situationer
 • Plan for videre udvikling og første skridt til en konfliktpolitik
   

Metode og form:

Kurset har en høj grad af involvering af den enkelte. Det er et værktøjskursus og er tilrettelagt, så deltagerne hører om, træner og oplever hvad konkrete redskaber og en positiv tilgang kan betyde. Der arbejdes med eksempler fra egen hverdag, så læringen relateres og bliver umiddelbar anvendelig. Det gør læringen nærværende. Der gives korte oplæg og input, der sætter praksislæringen i perspektiv.
 

Indhold:

Kurset består af to moduler:

 1. Forståelse. Hvad er konflikter, hvorfor opstår de, hvordan udvikler de sig og hvordan påvirker de os? Konflikter som grundvilkår. Tab, traumer, frustrationer, magt, autoritet og afmagt. Triggere, konfliktknapper og procesretfærdighed. Skyld og skam. Rammer og forventninger ude af balance.
   
 2. Håndtering. Hvordan tackles konflikter og vanskelige samtaler med forældre og pårørende bedst? Fra kontrol, trusler og forståelse af konflikter som individuelt problem til organisatorisk opgave. Konfliktnedtrapning, konfliktstrategier og –stile. Sprog og spørgsmål. Samarbejde og forventningsafstemning. Konfliktpolitik og beredskab. Kollegial sparring om konflikter, krænkelser og klager. Aftaler om næste skridt.

  Se også
   

  Når der er problemer på din arbejdsplads:
   

  Samarbejdsvanskeligheder i personalegruppen

  Få hjælp til samarbejdsvanskeligheder og til at udvikle en bedre samarbejdskultur i personalegruppen, så I får fokus på opgaverne og mere overskud

   

  Foredrag:

   

  Konflikter dræber din mojo

  Foredrag om at tage konflikterne i opløbet og få mere energi.

   

  Temadage og kurser:
   

  Konflikter med borgere

  Sådan tackler du konflikter med borgere uden du behøver at hæve stemme

   

  Konflikter i personalegruppen

  Sådan skaber du en sund konfliktkultur, så I tager tingene i opløbet

   

  Konfliktledelse 

  Sådan leder du arbejdet med konflikthåndtering  og bruger konflikter konstruktivt til udvikling og læring.

   

  Har du et særligt behov, skræddersyer vi gerne et særligt forløb til jer. Fx kan vi lave et kursus, der både sætter fokus på at håndtere konflikter med borgere og pårørende eller en temadag, hvor vi arbejder med at håndtere konflikter i mellem kolleger og med pårørende.

   Kontakt os angående

Du er også velkommen til at Kontakte os på tlf:

Scroll to Top