Project Description

Gratis Webinar: Sådan kommer I godt ud på den anden side af coronakrisen

Tilmeld dig her

Corona har slidt på ledere og medarbejdere og ikke mindst på arbejdsfællesskabet. Alle har gjort en enorm indsats og har håndteret kritiske, uventede og usædvanlige situationer igen og igen. I 10 måneder er der trukket på ledernes og medarbejdernes kapacitet, fleksibilitet og påhitsomhed.

Samarbejdet og sammenhængskraften er blevet udfordret. Måske er samarbejdet blevet styrket, men der har ikke været tid til at håndtere konflikter, stress og mistrivsel. Mange er blevet mere hudløse og coronatrætheden begynder at brede sig, udmatte og slide på både ledere og medarbejdere.

Kom til webinar og hør om hvorfor Corona-debriefing er vigtigt netop nu og undgå at medarbejdere og ledere bliver udtrættet, stressede og konfliktramte. På webinaret kommer vi ind på:

– Hvordan coronakrisen udtrætter og slider på dine medarbejdere?
– Hvad er corona-debriefing, og hvorfor det er vigtigt netop nu?
– Hvordan kan det hjælpe jer godt ud af den sidste fase af corona?

Dagens oplægsholder er Charlotte Dalsgaard fra Harbohus, der hjælper i alle vanskeligheder på arbejdspladsen.

Charlotte Dalsgaard er ledelsesrådgiver, supervisor og traumebehandler. Hun er uddannet erhvervssociolog (cand. techn. soc.) stresscoach, traumerådgiver og konfliktmægler. Charlotte har 35 års erfaring som ekspert i at skabe gode arbejdsrelationer og kvalitet i kerneopgaven. Hun rådgiver og uddanner i at håndtere konflikter og traumer. Dem der har mødt Charlotte i debriefing nævner, at de er blevet mødt og hjulpet.

Tilmeld dig her